5.12 – Kiedy można przejść na czerwonym świetle? – refleksja nad prawem naturalnym

 

Kiedy można przejść na czerwonym świetle? – refleksja nad prawem naturalnym

Czy prawo może mieć dowolną treść? Czy państwo może narzucić nam w sposób niczym nie ograniczony obowiązki prawne? Czy istnieją zasady i wartości, które obowiązują zawsze i nie podlegają decyzji prawodawcy? A jeśli tak, to jakie jest ich źródło i uzasadnienie? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć rozważając klasyczną koncepcję prawa naturalnego. Tylko czy pozostaje ona aktualna i możliwa do praktycznego zastosowania we współczesnym świecie? Na ten temat będzie mówił dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.