12.12 – Widzieć więcej

Jak się stawać świadomym, krytycznym odbiorcą sztuki? Jaką drogę trzeba przejść, żeby umieć ocenić wartość obrazu, spektaklu, instalacji, wiersza, czy utworu? Czy tylko specjaliści mają możliwość sensownego kontaktu z dziełem? A może istnieje specjalny talent do odbierania sztuki, do rozumienia artystów? Jak ćwiczyć oczy i uszy odbiorcy?
Zapytamy o to wybitnego twórcę, który na co dzień jest członkiem ekumenicznej wspólnoty z Taize – brata Stephena.