Co się dzieje na Ukrainie?

W zeszłym roku minęło pięć lat od rozpoczęcia Rewolucji Godności na Majdanie – rewolucji, która miała zmienić sytuację na Ukrainie i spowodować, że zwykłym ludziom będzie się żyło lepiej. Czy zmieniła i na jakie zagrożenia Ukraina obecnie musi odpowiedzieć – tego dowiedzieliśmy się podczas kolejnego spotkania Akademii Intelektu.

Naszym gościem była Dr Anna Ursulenko z Zakładu Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.