Wrocławska strategia dialogu międzykulturowego

Wszechobecna wiosna, z którą wiąże się świeżość panująca w otoczeniu, zagościła również w czwartkowy wieczór w Akademii Intelektu, a stało się to za sprawą wystąpienia pani Anny Szarycz pt. „O wrocławskiej strategii dialogu międzykulturowego”.  Pani Anna, z pochodzenia wrocławianka, która część swojego życia spędziła pracując, a także mieszkając na czterech kontynentach, 15 lat temu wróciła do Polski, gdzie obecnie pełni rolę pełnomocnika ds. Ukraińców. Temat przedstawiony przez prelegentkę jest bardzo popularny oraz coraz częściej poddawany dyskusjom wśród różnych grup społecznych, co potwierdziło duże zainteresowanie przybyłych gości.

Swoją prezentację prowadząca rozpoczęła od wyjaśnienia na czym polega i z czego wynika prawidłowy dialog oraz jak wyglądał proces kształtowania się jego we Wrocławiu. Opowiedziała również o programie „Strategia rozwoju międzykulturowego 2018-2020”, który jest skierowany głownie na rozwijanie potencjału Wrocławia. Przy wykorzystaniu odpowiednich środków nasze miasto ma możliwość, aby być coraz częściej wybieranym przez obcokrajowców- nie tylko studentów, ale także rodziny z dziećmi pochodzące nawet z odległych zakątków świata (np. Indii czy Korei Południowej).

Pani Szarycz przytoczyła ponadto wiele inicjatyw, które mają na celu stworzenie dogodnych warunków do rozwoju oraz integracji wszystkich mieszkańców Wrocławia. Jak sama zauważyła, jest to niezbędny czynnik do poprawnego funkcjonowania tak wielokulturowego społeczeństwa jakim jest stolica Dolnego Śląska.

W dalszej części spotkania prelegentka przypomniała różnego rodzaju wydarzenia, które w bardzo pozytywny sposób wpłynęły na rozwój strategii dialogu. Były to m.in. Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku, kampania „Stop mowie nienawiści”, „Icorn” oraz wiele innych. Podczas swojego wystąpienia pani Szarycz zachęcała wielokrotnie do brania udziału w rozmaitych akcjach jako wolontariusz, podkreślając przy tym, że w ten sposób jesteśmy w stanie poznać, a także dowiedzieć się o innych kulturach jak najwięcej oraz czerpać z tego korzyści w przyszłości.

Podsumowując swoje wystąpienie pani Anna Szarycz raz jeszcze wspomniała, że aby dialog międzykulturowy rozwijał się prawidłowo, to zaangażowanie powinno występować zarówno ze strony władz, jak i społeczeństwa, ponieważ każda ze stron musi wywiązać się ze swojego małego „zadania”, które jest niezbędne w tym wielopoziomowym procesie.