Kultura Wrocławia

Rok 2016 był dla Wrocławia wyjątkowy. To wtedy miasto przyjęło tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Było to wielkie święto sztuki, artystów, a także samego Wrocławia i jego mieszkańców. Przez ten rok zostało zorganizowanych 2 tysiące wydarzeń, w których, poza mieszkańcami Wrocławia, brali udział ludzie z całego świata. Od tych wydarzeń minęły już dwa lata. To dobry czas, aby z większej perspektywy przyjrzeć się jaki wpływ miało to wydarzenie na rozwój kultury we Wrocławiu.Gościem spotkania był Krzysztof Maj – dyrektor ESK 2016 oraz dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław, który opowiedział o swoich doświadczeniach zawiązanych z organizacją tego wielkiego wydarzenia oraz o wpływie jakie ono wywarło na życie kulturalne  Wrocławia, a także na postrzeganie naszego miasta w innych krajach.

Pierwszym skojarzeniem ze słowem kultura może być wyjście do teatru czy do opery, ale pod tym pojęciem mieści się znacznie więcej. Przez kulturę można rozumieć wszystko to co nas kształtuje. Wiara, tradycje, kulinaria to elementy kultury, które budują tożsamość danego kraju i decydują o sposobie postrzegania go przez innych. Z tematem kultury wiąże się bardzo dzisiaj aktualne pojęcie wielokulturowości. Wrocław jest nazywany miastem wielu kultur, narodowości i wielu wyznań. Codzienne obcowanie z członkami różnych społeczności uczy nas wzajemnego szacunku, daje nam możliwość poznawania innych kultur i dzielenia się naszą własną.

Wrocław oferuje wiele wydarzeń kulturalnych, w których każdy może znaleźć coś dla siebie, od festiwali muzycznych, filmowych i kulinarnych, po koncerty, wystawy i przedstawienia teatralne czy operowe. Dzięki ESK więcej mieszkańców zaczęło zauważać kulturę. Odbywających się wydarzeń nie jest o dużo więcej niż przed rokiem 2016, jednak my, wrocławianie, zaczęliśmy bardziej zwracać na nie uwagę. Wśród mieszkańców innych miast w Polsce i na świecie Wrocław jest postrzegany jako miasto pełne kultury. Zauważalnym efektem ESK jest wyższy poziom kultury we Wrocławiu, objawiający się większym zainteresowaniem wrocławian tym, co nasze miasto nam oferuje.

W wydarzenia Europejskiej Stolicy Kultury czynnie włączali się mieszkańcy Wrocławia, zarówno od strony organizacyjnej pracując jako wolontariusze, ale też licznie biorąc udział w organizowanych wydarzeniach. To pokazało, że wrocławianie chcą angażować się w kulturę i mieć do niej łatwy dostęp. Odbyło się wiele inicjatyw organizowanych na mniejszą skalę, aby zaangażować mieszkańców w życie ich sąsiedztwa, dzielnicy. Bo kultura to nie tylko teatry, muzea czy kino, to wszystkie wydarzenia, na których przebywa się razem, to wspólne spędzanie czasu i poznawanie nowych osób. Dużą popularnością cieszyły się parki ESK – projekt skierowany przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Wrocławia i ich rodziców. W każdy weekend w parkach miejskich organizowane były strefy wypoczynkowe z licznymi zabawami i atrakcjami dla dzieci. Inicjatywa ta będzie kontynuowana także w tym roku, kiedy na dobre wiosna zawita do Wrocławia w każdy weekend będzie można miło spędzić czas w specjalnie do tego przeznaczonej przestrzeni wrocławskich parków. Kolejnym projektem ESK, który cieszył się dużym zainteresowaniem i miał na celu aktywizację wrocławian były mikrogranty. Wystarczyło zebrać grupę sąsiadów lub znajomych i przedstawić swój pomysł na organizację wydarzenia kulturalnego i można było ubiegać się o przyznanie mikrograntu na jego realizację. Także w tym roku mieszkańcy Wrocławia będą mieli możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Do organizacji wydarzeń ESK Wrocław zaprosił  inne polskie miasta, które także ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i znalazły się w finale m. in. Łódź, Lublin, Gdańsk czy Warszawę. Efektem tej współpracy było widowisko „Sen o Lublinie” czy projekt „Znajomi znad morza”, czyli plaża w samym sercu Wrocławia.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury rozsławił Wrocław nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przez cały rok miasto odwiedziło wielu turystów i artystów z różnych stron świata, dla których Wrocław jawi się jako bardzo otwarte i gościnne miasto, o niepowtarzalnej atmosferze.

Kontynuacją niezwykłych wydarzeń roku 2016 jest Strefa Kultury Wrocław, która dalej dba o rozwój życia kulturalnego w mieście. Składają się na nią przestrzenie do organizacji wydarzeń rozsiane po całym  mieście, jak np. infopunkt Barbara przy ul. Świdnickiej, programy o lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym charakterze, a także cenione w kraju i za granicą festiwale.