Dialog kultur – nadzieje i trudności

 

Pierwszym spotkaniem rozpoczynającym cykl „O dialogu między kulturami” była konferencja dr Pawła Wróblewskiego pt. „Dialog kultur- nadzieje i trudności”, która została poprowadzona w odmienny niż zazwyczaj sposób, ponieważ miała formę dialogu między uczestnikami a prowadzącym, co pozwoliło w pełni na rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z omawianym problemem.

Swoje rozważania dr Wróblewski rozpoczął od wyjaśnienia pojęcia dialogu w kontekście jednostki. Za pomocą niego wskazał, że dziś jest to słowo „medialnie wyświechtane”, przez co mamy problem z jego interpretacją i stąd wynikają trudności w porozumiewaniu się międzyludzkim. W kilku zdaniach krótko zdefiniował ten wyraz, a także przedstawił co tak naprawdę powinno być ważne w tym zjawisku. Według Gościa należy zburzyć cezurę pomiędzy monologiem a dialogiem, ponieważ tylko w taki sposób możemy dojść do prawidłowego porozumiewania się w społeczeństwie. Dr Wróblewski wskazał także, iż nie powinnyśmy obawiać się monologu, gdyż jest on podstawą do dobrego prowadzenia rozmowy- człowiek musi sam najpierw siebie zrozumieć, aby dogadywać się z innymi.

W dalszej części spotkania zostały przedstawione rady związane z prowadzeniem rozmów z osobami z różnych kultur oraz własną rodziną. Prelegent przedstawił wiele przydatnych wskazówek, dzięki którym w przyszłości wszyscy zebrani będą w stanie poprowadzić dialog nawet z wymagającym oraz opornym towarzyszem rozmowy. Jako najważniejszą zasadę wyróżnił to, iż powinnyśmy być jak najbardziej szczerzy, a także otwarci w przedstawianiu siebie samych. Wskazał również, że w budowaniu relacji z innymi ludźmi należy kierować się tolerancją oraz adaptacją, ponieważ idealizacja w tym przypadku prowadzi do nieporozumień i konfliktów.

Dr Wróblewski przedstawił także zjawisko, które najbardziej utrudnia prawidłowe prowadzenie dialogu, a mianowicie rosnący rozwój technologiczny, który w znaczący sposób przyczynia się do unikania kontaktu z drugim człowiekiem. Zasygnalizował przez to, że w obecnych czasach większość z nas woli uciekać w „zakamarki” internetu niż wdać się w przysłowiową rozmowę o pogodzie podczas codziennej podróży do pracy lub szkoły. Wskazał także, iż najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest „powrót do źródeł”, gdyż człowiek buduje swoją tożsamość w odniesieniu do drugiej osoby, co później owocuje w przyszłości.