Fake news – źródło cyberzagrożeń

Nowy semestr w Akademii Intelektu na dobre nabrał rozpędu. Po spotkaniu „na rozgrzewkę”, podczas którego mogliśmy podziwiać liczne talenty studentów Maciejówki, przyszedł czas na pierwsze zetknięcie z zaproszonym gościem. A był nim dr Bartłomiej Łódzki – politolog i medioznawca, a także współtwórca Instytutu Analiz Społecznych „Quantum”.

Nawet niska temperatura na dworze w pierwszy wieczór marca nie stanęła na przeszkodzie przybyłym słuchaczom – szczelnie wypełnili oni Salę u Wujka przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”. Z pewnością spora w tym zasługa również tematu spotkania: „Fake news” – źródło cyberzagrożeń.

„Fake news” – co to takiego? Ten pochodzący z języka angielskiego termin oznacza w dosłownym tłumaczeniu „fałszywe wiadomości” i jest formą przekazywania informacji, mającą na celu umyślną dezinformację lub oszustwo. Jak się okazuje, zjawisko to nie jest niczym nowym, jednak w ostatnich latach jego skala znaczenie wzrosła, głównie ze względu na natłok informacji, których nie da się szybko zweryfikować. Wiąże się to również ze skokiem popularności pojęcia „postprawda”, które zostało wybrane słowem roku 2016 przed Oxford Dictionaries.

Podczas prawie godzinnej prezentacji dr Bartłomiej Łódzki przybliżył nam sposób funkcjonowania fake newsów, a także wskazał ich liczne przykłady i sposoby walki z tym rodzajem zjawiska informacyjnego.  Co więcej, przybyli słuchacze mogli również poznać statystyki dotyczące korzystania z różnych kanałów social media, jak również zgłębić tajniki mechanizmów, które rządzą wyszukiwaniem wiadomości przez internautów. Jako najgłośniejszy przykład oszustwa informacyjnego w ostatnich latach zaproszony gość wskazał nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniane podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w USA.

Jak się dowiedzieliśmy, zjawisko fake news stało się na tyle realnym zagrożeniem, że tworzone są specjalne instytucje (m.in. w USA, Niemczech i Czechach), mające na celu zwalczanie tego negatywnego zjawiska. Co ciekawe, nawet w bazie artykułów Wikipedii można już znaleźć spis stron internetowych z fake newsami (ang. List of fake news websites).

W drugiej części spotkania przybyli słuchacze mieli okazję zadać pytanie dr. Bartłomiejowi Łódzkiemu. Na pierwszy plan wyszły kwestie dotyczące weryfikacji newsów, a także poszukiwania „jedynego prawdziwego” źródła informacji. Ku rozczarowaniu części przybyłych gości, nie istnieje żaden byt, będący „jedynym obiektywnym źródłem informacji”. Jako antidotum na odnalezienie się w natłoku informacyjnym naszych czasów zostało wskazane czerpanie wiedzy z wielu różnych źródeł. Podejście to poszerza horyzont patrzenia na daną kwestię i pozwala wypracować własną opinię.