500-lecie Reformacji – poznaj największy i najstarszy Kościół luterański w Polsce

500 lat temu Marcin Luter zawiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez na znak sprzeciwu względem sprzedawania odpustów w ówczesnym Kościele. Jak obecnie wygląda struktura Kościoła luterańskiego i jego codzienne funkcjonowanie?

W ostatni czwartek 07.12.2017r. mieliśmy fantastyczną okazję uczestniczyć w kolejnym spotkaniu z cyklu „Pod jednym Niebem”, tym razem z okazji 500-lecia Reformacji. Gośćmi Akademii byli ks. bp Waldemar Pytel – biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a także ks. Mirosław „Malina” Maliński – duszpasterz akademicki, którzy przybliżyli słuchaczom fundamenty swoich wyznań, wskazując na podobieństwa pomiędzy nimi.

Na początku spotkania ks. bp Pytel powiedział kilka słów o sobie i przybliżył nam strukturę swojego Kościoła. Wspomniał o prowadzonym przez siebie od kilku lat „Kościele Pokoju” w Świdnicy, który m. in. dzięki niemu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001) . Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego liczy około 5 tys. wiernych rozproszonych na obszarze województwa dolnośląskiego. W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślał znacznie czynnika świeckiego w życiu Kościoła. W parafiach luterańskich działają obowiązkowo Rady Parafialne odpowiedzialne za politykę gospodarczą, administrację i promowanie życia rodzinnego. Najważniejszym organem w strukturze jest Zgromadzenie Parafialne, w skład którego wchodzą wszyscy pełnoletni wierni, opłacający składki i regularnie przystępujący do Stołu Pańskiego. Spotyka się ono przynajmniej raz w roku w celach sprawozdawczych. Biskup z uśmiechem mówił o kwestiach finansowych, które są „bardzo czytelne”, z uwagi na sumiennie prowadzoną księgowość oraz protokołowanie. Duchowni za swoją pracę otrzymują pensje, ustalane przez Radę Parafialną, a co za tym idzie nie funkcjonują żadne dodatkowe opłaty. Szczególną rolę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim odgrywa budowanie wspólnoty, wierni od najmłodszych lat mają okazję uczestniczyć w życiu parafii, organizowany jest szereg spotkań, duszpasterstw, które dają możliwość zgłębienia wiedzy teologicznej i relacji pomiędzy nimi. Podobnie sprawa ma się w Kościele Katolickim. Goście zgodnie podkreślili istotę „wydeptywania drogi do Kościoła”.

Wspólne dla obu wyznań okazały się obecne wyzwania duszpasterskie, które w znacznej mierze wynikają z atrakcyjności współczesnego świata i jego nachalności w stosunku do młodych ludzi. „Ten sam kraj, te same problemy nas dotykają” – mówił biskup Pytel.

Goście pytani o swoje doświadczenia pomiędzy reprezentowanymi przez siebie wyznaniami uraczyli słuchaczy barwnymi anegdotami z życia, chociaż nie zabrakło i gorzkich doświadczeń. Wskazali na wiele wspólnie podejmowanych inicjatyw w ostatnim czasie, takich jak ekumeniczna akcja na rzecz Aleppo czy wyjazd na uroczystość kanonizacji Jana Pawła II. „Konfrontacja daje możliwość poznania swojej tradycji” – wskazywał ks. Maliński. „Dopiero świadomość daje możliwość otwarcia się” – popierał rozmówcę biskup Pytel, wspominając tegoroczne obchody 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, w których uczestniczył.

W części otwartej spotkania uczestnicy pytali o stosunek Kościoła luterańskiego do Maryi, kult świętych, rolę zboru i instytucji małżeństwa oraz co z przekazu Lutra jest jeszcze aktualne.

Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, jak wiele łączy różne odłamy Chrześcijaństwa oraz o fundamentach naszej wiary, będących wysoko ponad podziałami.