Współczesne oblicza terroryzmu

Na spotkaniu będziemy mówić o koncepcji nowego terroryzmu i wpływie mediów na ewolucję tego zjawiska, funkcjonowaniu organizacji sieciowych, motywacjach w działaniach terrorystycznych oraz nowych metodach ataków terrorystycznych (w tym w szczególności o terroryzmie samobójczym oraz działaniach tzw. samotnych wilków).

Gościem naszym będzie dr Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych.