banner_chrześcijanie_muzułmanie

CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE – współistnienie – konfrontacja – współzależność?

Czy chrześcijanie i muzułmanie mogą współistnieć w obecnym świecie? Czy muszą się nieustannie konfrontować? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
Chrześcijaństwo i islam to dwie wielkie, monoteistyczne religie. Historia kontaktów ich wyznawców wielu jawi się jako nieustający konflikt wierzeń, a wraz z nimi systemów moralnych i społecznych, w końcu krwawych krucjat i wojen. Jak dzisiaj, kiedy o muzułmanach mówi się głównie w kontekście fundamentalistycznym, a muzułmańskich migrantów przedstawia jako najeźdźców Europy, postrzegać tę religię i ludzi, którzy ją wyznają?  Na te pytania postara się odpowiedzieć 31 marca ks. Adam Wąs, werbista, a zarazem arabista i islamolog, członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.