Nowe oblicza terroryzmu – relacja

Na ostatnim spotkaniu Akademia Intelektu miała przyjemność gościć dr Jarosława Jarząbka z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawialiśmy o terroryzmie i jego zmianach we współczesnym świecie.

Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, istniał już w  starożytności. Obecnie zmieniają się przede wszystkim motywy działań. Spada znaczenie terroryzmu motywowanego ideologiami politycznymi i czynnikami etniczno-narodowościowymi. Dominują ataki na tle religijnym, za które odpowiedzialni są najczęściej radykalni przedstawiciele islamskiego fundamentalizmu.

Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się jak duży wpływ na terroryzm mają media. Działania terrorystyczne są nagłaśniane w telewizji, prasie, Internecie i docierają do ogromnej liczby osób. Dzięki temu terroryści mogą dużo sprawniej realizować swoje cele – zastraszyć i wywołać panikę. Im bardziej będą spektakularne ich działania, tym większy zyskają rozgłos, dlatego ataki często odbywają się w dużych miastach czy miejscach symbolicznych.

Pojawiają się także nowe metody terrorystyczne: ataki samobójcze, cyberterroryzm czy wykorzystanie broni masowego rażenia. Coraz bardziej popularna staje się działalność tzw. samotnych wilków, czyli osób niezwiązanych z żadną organizacją, które same przeprowadzają ataki.

W wielu osobach obserwacja aktualnych wydarzeń może wzbudzać niepokój, jednak, jak stwierdził dr Jarząbek, islamski fundamentalizm, podobnie jak marksizm i każda inna miniona ideologia, kiedyś zapewne straci swoją popularność i również problem terroryzmu nie będzie tak wszechobecny.

Czwartkowe spotkanie podejmowało trudny, ale bardzo aktualny dzisiaj temat. Liczne pytania publiczności, zadawane na końcu spotkania i chęć do dyskusji, pokazały że jest to zagadnienie, które budzi zainteresowanie młodych ludzi.